Valgkomite

Valgkomitéen sin oppgave er å innstille kandidater til styret og utvalgene til generalforsamling.

Medlemmer valgkomité 2012:

Valgkomitéen ønsker å høre fra beboere som kan tenke seg å stille som kandidat til styreverv eller til utvalgene i borettslaget. Valgkomitéen har ikke kjennskap til alle som bor i laget, og ønsker derfor kontakt med interesserte personer. Om du ønsker å bidra til det beste for felleskapet i borettslaget, ønsker valgkomiéen å høre fra deg.

Vi vil også i samme anledning oppmuntre alle beboerne til å delta på generalforsamlingene og bruker sin stemmerett.