Skjema

Her finner du ulike skjema som du som beboer kan ha bruk for

Skjemaene er PDF-er som er elektronisk utfyllbare. De skal åpne i eget vindu når du klikker på linken.

Husordensregler Lyshovden printutgave (PDF)

Skjema for registrering av husdyr

Grafisk oversikt: Hvem har vedlikeholdsansvaret i leilighetene?

Egenerklæring ved oppussing av våtrom/bad (våtromsattest)

Refusjon bytte sluk

Søknad om styregodkjenning i Lyshovden (ved kjøp av leilighet)

Søknad om styregodkjenning av leietaker (bruksoverlating)

Søknad om overdragelse av andel til ektefelle/familiemedlem

Timelister for dugnad. Skjemaene kan fylles ut på PC-en. Merk at hvis medlem av husstand som ikke er andelseier deltar på dugnad, må både Ark 1 og Ark 2 (to skjema) fylles ut. Andelseier fyller ut Ark 1, også for seg selv hvis han/hun jobber dugnad.

Søknadsskjema for døgnlåsing av inngangsdør

Oversiktskart Lyshovden brl – PDF i printkvalitet