Praktisk informasjon

Her finner du informasjon om alt fra vaskeriene våre til busstilbud i området. Du finner også “Ofte stilte spørsmål”. For mer informasjon om hvert tema – trykk på pilen under overskriften. Savner du noe informasjon – ta kontakt med styret på Kontakt og åpningstider.

Åpningstider

Styret

Styret i Lyshovden Borettslag velges inn av generalforsamlingen. Deres oppgave er å drifte borettslaget.
For mer informasjon om de ulike styrevervene, se “styrets sammensetning”.
For kontaktinformasjon og tilgjengelighet, se under Kontakt og åpningstider

Vaktmestertjenesten

Vi har en fulltidsansatt vaktmester: Karl Morten Johannessen.
For kontaktinfo og tilgjengeligher, se under Kontakt og åpningstider.

Blant vaktmestertjenestens arbeidsoppgaver er ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt å holde overoppsyn med plenklipping, beskjæring, brøyting, vaskemaskiner, og resten av maskinparken til borettslaget.

Vaktmestertjenesten har ikke anledning til å utføre vedlikehold inne i leilighetene. Unntaket er det vedlikehold som borettslagets ansvar. For informasjon om hva som er andelseiers ansvar, og hva som er borettslagets ansvar se eget skjema.

Kontoret

Kontoret i Lyshovden borettslag bemannes av vår sekretær, Lisbeth Simmenes.
For kontaktinfo og tilgjengeligher, se under Kontakt og åpningstider.

Sekretæren gjør store deler av det administrative arbeidet i Lyshovden borettslag.

Kabel-TV og internett

Lyshovden borettslag har felles Komplettavtale med Canal Digital om leveranse av tv- og internett (fiber). Avtalen betales via andelseiers månedlig felleskostnad.

Komplettavtalen inkluderer:

 • TV (grunnpakke + 15 valgfrie kanaler)
 • Internett (hastighet 12/12 Mbps)
 • Wimp (gratis på en PC og via TV)
 • Dekoder (T-We Box)
 • Mulighet til å abonnere på T-We ved oppgradering av internetthastighet.

Det understrekes at Canal Digital kun er ansvarlig for fiberledning frem til boksen, selve boksen og dekoder. Alle øvrige ekstrainstallasjoner som beboer selv har installert, må beboer selv besørge. Dette være seg trådløs router, ekstra ledninger for tilgang i andre rom etc.

For mer informasjon eller feilmelding, kontakt Canal Digital på telefon 06090 eller gå inn på Canal Digital sine nettsider.

Bosshus og avfallshåndtering

Borettslaget har 13 bosshus som er bygget utenfor blokkene. Her blir bosset tømt hver mandag og torsdag (egne rutiner ved høytider). I forhold til daglig drift og vedlikehold byr bosshusene ofte på utfordringer. For at bosshusene skal fungere på en optimal måte er det viktig at beboerne er flink til å legge bosset oppi containerne, samt at man er flink å kildesortere. I tillegg er det viktig at barna i borettslaget ikke klatrer på takene. Dette i forhold til både sikkerhet og vedlikehold.

Borettslaget har p.t. ett returpunkt for glass og metall. Dette er lokalisert ved vaktmesterkontoret i OF67. I tillegg har vi papircontainere utplassert utenfor OF44, OF59-61, OF69, på Festplassen (OF77) og ved Ballbingen (OF91).

Fellesvaskeri

Vi har totalt 20 fellesvaskeri beliggende i kjelleren i alle blokkene i borettslaget. Her finner du både vaskemaskiner og tørketromler som kan benyttes mandag – lørdag kl.08.00 – 22.00, stengt søndag. Vi benytter i dag Electroluxkort, som fåes kjøpt, og fylt, på styrekontoret i åpningstidene (se “kontakt og åpningstider”), og på Rema 1000 Spektrum innenfor butikkens åpningstider. Ved feil på maskinene, ta kontakt med vaktmestertjenesten (Kontakt og åpningstider). Ved feil på kortet kan dette ordnes på styrekontoret i åpningstiden.

Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet skal hver beboer forlate vaskeriet rent og ryddig.

Uteområde

Borettslaget rehabiliterte uteområdene i 1995 – 98 noe som ga oss bedre miljø og naboskap. Det er nå på tide å friske opp de ulike lekeplassene i borettslaget. I juni 2012 stod lekeplassen ved Festplassen ferdig oppusset og klar til bruk for barna i borettslaget. Her er alle de gamle lekeapparatene byttet ut, og barna kan nå boltre seg i nytt lekehus med rutsjebane og klatremuligheter, nytt vippestativ og nye huskestativ. Sommeren 2013 ble oppussing av lekeplassen utenfor OF40 ferdigstilt. Nytt klatrestativ og husker står til barnas disposisjon.

I tillegg til lekeplassene har borettslaget Tarzanløypen og Lassebakken. Lassebakken ligger bak OF82 – 92, og er et populært akested på vinterstid. Det er mange teorier på hvordan bakken fikk sitt navn, men det går en gammel vei over marken som ble benyttet til å kjøre høylass til gården etter tørking på hesjer og man tror navnet kan komme derfra. Tarzanløypen ligger bak styrekontoret og ble høsten 2013 totalrehabilitert. Ny taubane ble montert og underlaget ble skiftet ut ihht dagens krav.

Varmtvann og varme

Lyshovden borettslag er sammen med Smiberget og Ortuvann borettslag eier av Fyrsentralen SOL, som leverer varmtvann og varme. Dette skjer via undersentraler i borettslagene til de enkelte leilighetene 

Strøm

Borettslaget forsynes i dag av strøm via BKK. Det betyr at man som beboer ikke kan velge en annen strømleverandør fritt. Strøm for fellesområdene betales inn av borettslaget, og betales av den enkelte beboer gjennom felleskostnaden. Strøm for den enkelte leilighet faktureres hver enkelt.  

Parkering

Se siden Parkering

Fremleie

Info om reglementet knyttet til fremleie kommer.

Vedlikeholdsansvar

i borettslaget har styret vedlikeholdsansvar for alle uteområder og for fellesarealene i blokkene. I leilighetene og for rørene er det delt ansvar. På siden for Skjema finner du et bilde som heter “hvem har vedlikeholdsansvar i leilighetene?”. Dette viser fordelingen av ansvar.

Oppussing

Leilighetene i Lyshovden borettslag er fra 60-tallet, og begynner å trenge noen oppdateringer. Hvis man skal pusse opp badet er det viktig å merke seg at man må sende inn en “Våtromsattest/egenerklæring ved oppussing av våtrom”. Denne finner du på siden for Skjema

Hvis du skal bytte sluk kan du få refusjon av styret på opp til kr 3.500,-. For å få det må du levere inn et slukrefusjonsskjema. Dette får du av sekretæren på kontoret. Merk også at vaktmester må godkjenne komme på befaring for å godkjenne sluken. Ta kontakt med vaktmester for mer informasjon om dette.

Hvis du ønsker å male oppgangen din, betaler borettslaget malingen. Denne får du hos vaktmester. I tillegg kan du få dugnadsbetalt for inntil 900 kroner per andel (150 kr timen = 6 timer) for denne type arbeid. Ta kontakt med kontoret for å få tak i timelister. 

Oppbevaring av propan til grill

Flere av oss har gassgriller og vi ønsker derfor å informere våre beboere om dette temaet. Forskrift om brannfarlig vare regulerer hvordan vi håndterer gassen, og det er derfor viktig at beboerne kjenner til denne.

Om vinteren har de fleste av oss pakket vekk grillen for sesongen, og tenker gjerne ikke så mye over hvordan man oppbevarer propanbeholderen. Gassen skal ikke plasseres i kjelleren, da dette ikke er tillatt og kan være meget brannfarlig. Det er tillatt å lagre 55 liter brannfarlig gass i boenhet, men gassen skal da lagres utendørs i et godt ventilert skap og i tillegg være merket med brannfarlig vare.

Når det gjelder garasjene, gjelder også regelen om 55 liter brannfarlig gass; men da i forhold til hele garasjerekken – altså totalt 55 liter gass pr. garasjerekke. De av beboerne som lagrer propan i garasjen skal merke dette utvendig på garasjeporten, og det skal også være slukkeutstyr tilgjengelig. Merking på utsiden gjør det lettere å regulere mengden gass som lagres totalt i garasjerekken.

Nærmiljøet vårt

Beliggenhet, område, bomiljø og aktiviteter

Lyshovden borettslag ligger i den sørøstlige del av Fyllingsdalen med kort vei til friområdene på Løvstakken og Kanadaskogen, samt at vi har parkanlegget rundt Ortuvann som nærmeste nabo. Lagets område er for det meste skjermet for biltrafikk, og det er gode lekemuligheter for barn i borettslaget med en rekke opparbeidede lekeplasser og ballbinge. Borettslaget satser bevisst på miljøskapende virksomhet av enhver kategori, og for enhver aldersgruppe, og det er styrets mening at det er vi som bor her som selv skaper et positivt miljø. Av den grunn er vi avhengig av frivillige for å kunne drive aktivitetene i borettslaget. Er du interessert i å bidra, vil det glede oss å høre fra deg.

Skoler

Lyshovden borettslaget ligger i umiddelbar nærhet av Lyshovden Oppveksttun og Ortun ungdomsskole. I tillegg har vi Sælen Oppveksttun og Fyllingsdalen videregående skole i gangavstand fra borettslaget.

Buss

Lyshovden Borettslag ligger langs traséen for Skyss linje 12, og de to nærmeste busstoppene heter Lyshovden skole og Ortustranden. Med buss bruker du ca. 15 – 20 minutter til sentrum. I tillegg er det et stort busstilbud fra Oasen Terminal. Sjekk skyss.no for ytterligere informasjon.

Oasen Senter og Taxi

5 – 10 minutter gange fra borettslaget, ligger Oasen Bydelssenter med butikker i alle kategorier. I tillegg til butikker finner du også legesenter, bibliotek, apotek, frisør, helse – og sosialsenter, Sissels treningsstudio og bingo på Oasen. I senere tid har Oasen fått restaurant med skjenkebevilgning.

Nærmeste taxiholdeplass er på Oasen Terminal.

 • Bergen Taxi – 07000
 • Norges Taxi – 08000
 • Taxi1 – 05501

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan og når får jeg tak i vaktmester?

Se “kontakt og åpningstider” for informasjon om dette.

 • Hvordan og når får jeg tak i styret?

Se “kontakt og åpningstider” for informasjon om dette.

 • Når er styrekontoret åpent?

Se “kontakt og åpningstider” for informasjon om dette.

 • Hvor lenge kan vi bruke vaskeriene?

Mandag – lørdag: kl.08.00 – 22.00
Søndag og helligdager er vaskeriet stengt.

 • Hvor fyller jeg vaskekortet mitt utenom styrekontorets åpningstid?

Vaskekortene kan fylles på Rema 1000 Spektrum i butikkens åpningstider.

  • Har du låst deg ute?

Ring G4S sin nøkkelservice (tlf. 95194092). Det påløper et gebyr på kr 1.200 for innlåsing. Styret har ikke nøkkel til leilighetene. I vaktmesters arbeidstid (kl.07:00 – 15:00) kan vaktmester kontaktes for innlåsing. Dette forutsetter imidlertid at vaktmester har kapasitet til dette.

 • Hvordan får jeg bestilt ekstra nøkkel til leiligheten?

Ta kontakt med vaktmester (se “kontakt og åpningstider”)

 • Hvordan klager jeg på Canal Digital sine tjenester/tv-signal/internettilkobling?

Alle klager på Canal Digitals tjenester må tas av beboer direkte til Canal Digital Kundeservice på telefon 06090. Dette slik at klagene blir registrert i Canal Digital sitt kundesystem. Antall registrerte klager hos Canal Digital er viktig når styret tar opp problemstillinger med Canal Digital på vegne av borettslaget. Det understrekes at Canal Digital kun er ansvarlig for fiberledning frem til boksen, selve boksen og dekoder. Alle øvrige ekstrainstallasjoner som beboer selv har installert, må beboer selv besørge. Dette være seg trådløs router, ekstra ledninger for tilgang i andre rom etc.

 • Hva er nærmeste postkontor og nærmeste utleveringssted for Tollpost Globe (MyPack)?

Nærmeste postkontor for Lyshovden brl. er Post i butikk på Kiwi Oasen. Åpningstid: mandag – lørdag kl.07:00-23:00.

Nærmeste utleveringssted for Tollpost Globe, MyPack er Bunnpris Smiberget. Åpningstid: mandag – lørdag kl.09:00-22:00.